พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
อ.สมภพ โชติปัญโญ. กำไรชีวิต
 
อ.สมภพ. การเพ่งให้เกิดปัญญา.
อานาปานสติพื้นฐาน.mpg

 

สภาพแห่งบุญและกุศล. อ.สมภพ
พุทธทำนาย ความฝันที่เป็นจริงข้อที่ 1 ผญาภาษาอีสาน ลาว โดยพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
อ.สมภพ. อานาปานสติปริทัศน์
พระอาจารย์สมภพ รางวัลจากธรรมชาติ1-2