ทำเนียบเจ้าอาวาส
พระอธิการเดช จิตฺตกาโร
พระอธิการเดช   จิตฺตกาโร
 
เจ้าอาวาสวัดป่าหาดนางแก้ว
ทำเนียบเจ้าอาวาส