ปฏิทินกิจกรรมทางวัด
กิจกรรมทางวัดประจำปี
โครงกอบรมพระวิปัสสนาขารย์ทุกปี ช่วงเดือนธันวาคม เริ่ม ๗ - ๓๐ ธันวาคมของทุกปี